سایت CEB:ترجمه تخصصی رشته کامپیوتر - معرفی و دانلود کتب انگلیسی رشته کامپیوتر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انتشارات: Springer

اثر: Gilles Dowek & Jean Jacques Levy

تعداد صفحه: 109

حجم: 798KB

جلد کتاب

توضیحات کتاب:

The ultimate, definitive programming language has not been created yet, far from it. Almost every day a new language is created, and new functionalities are added to existing languages. Improvements in programming languages contribute to making programs more reliable, shorten the development time, and make programs easier to maintain. Improvements are also needed to satisfy new requirements, such as the development of parallel, distributed or mobile programs.

The first thing that we need to describe, when defining a programming language, is its syntax. Should we write x:=1 or x=1? Should we put brackets after an if or not? More generally, what are the strings of symbols that can be used as a program? There is a useful tool for this: the notion of a formal grammar.Using a grammar, we can describe the syntax of the language in a precise way, and this makes it possible to build programs to check the syntactical correctness of programs.

But it is not sufficient to know what a syntactically correct program is in order to know what is going to happen when we run the program. When defining a programming language, it is also necessary to describe its semantics, that is, the expected behaviour of the program when it is executed. Two languages may have the same syntax but different semantics.

If two different programmers read an ambiguous explanation, they might understand different things. Even worse, the designers of the compilers for the language might choose different conventions. Then the same program will give different results depending on the compiler used.

It is well known that natural languages are too imprecise to express the syntax of a programming language, a formal language should be used instead. Similarly, natural languages are too imprecise to express the semantics of a programming language, and we need to use a formal language for this.

The semantics of a program is a binary relation i.e. the input/output relation of the program denoted as e → s. The semantics of a programming language is, in turn, a ternary relation: “the program p with input value e returns the output value s”. We denote this relation by p,e → s.

When the semantics of a program is a functional relation, that is, for each input value there is at most one output value, we say that the program is deterministic. Video games are examples of non-deterministic programs, since some randomness is necessary to make the game enjoyable. A language is deterministic if all the programs that can be written in the language are deterministic, or equivalently, if the semantics is a functional relation. In this case, it is possible to define its semantics using a language to define functions instead of a language to define relations.

آیکن نشانگر نوع فایل در سایت CEBدانلود


برای دانلود کتاب، ثبت درخواست ترجمه، و دریافت رایگان خبرنامه‌های سایت نیاز به ثبت نام دارید.

آیا از خواندن متون ترجمه‌ای بی سر و ته خسته شده‌اید؟ و بدنبال راهی برای بهره‌گیری از یک متن اصیل برای یادگیری هستید؟
آیا وقت کافی برای فهم و یا ترجمه‌ی مطلب خود در اختیار ندارید؟
از خواندن متنی که کارتان گیر آن است کلافه شده‌اید؟
کار را به ما بسپارید، خیالتان راحت!

هم اکنون! سايت CEB را به چند نفر از دوستان خود هم معرفی کنيد؛ با اين کار علاوه بر حمايت از ما، به بالا رفتن کيفيت خدمات و پايين ماندن تعرفه‌ی دانلود هم کمک کرده‌ايد.dear author and publishers!
If you do not agree that your books be freely available through this site to Iranians - Those who are not subject to the Copy Right law - please contact us through your official email address so that we can identify you as the author or publisher of that books and remove all the books that you don't like to be accessible through this site. Note that only downloadable material can appear on this website. Also, note that this site is not the source of illegal publication of the books; We only gathered the books accessible via the Internet together and made these books more accessible to Iranians.


Valid XHTML 1.0 Transitional