سایت CEB:ترجمه تخصصی رشته کامپیوتر - معرفی و دانلود کتب انگلیسی رشته کامپیوتر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

انتشارات: The MIT Press

اثر: Ethem Alpaydin

تعداد صفحه: 640

حجم: 5.17MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب (ترجمه‌ی خلاصه‌ی پیش‌گفتار کتاب):

یادگیری ماشین می‌بایست یکی از حوزه‌های دارای سریعترین رشد در علم کامپیوتر باشد. نه‌تنها داده‌ها، بلکه نظریه‌های پردازش و تبدیل آن‌ها به دانش هم روزبه‌روز بیشتر می‌شوند - در حوزه‌های مختلف علم، از اخترشناسی گرفته تا زیست‌شناسی و حتی در زندگی روزمره. همین‌طور که به‌شکل روزافزونی تکنولوژی به حیات روزانه‌ی ما رخنه می‌کند و جای پای دیجیتالی ما عمیق‌تر می‌شود، مدام داده‌های بیشتری تولید و جمع‌آوری می‌شوند. داده‌ی منفعلی که بدون استفاده رها شده باشد، چه علمی باشد و چه شخصی، کاربردی ندارد و افراد باهوش همیشه به‌دنبال راه‌های جدیدی برای بهره‌گیری از این داده‌ها و تبدیل آنها به محصول یا خدمتی مفید بوده‌اند. نقش یادگیری ماشین در این تبدیل روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.

این تکامل داده‌ای از سال 2010 که ویرایش دوم این کتاب منتشر شد، با شدت افزون‌تری تداوم یافته است. هرساله، مجموعه‌های داده‌ای {دیتاست‌ها} بزرگ‌تر می‌شوند. نه‌تنها تعداد مشاهدات، بلکه تعداد خواص مورد مشاهده نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. ساختارهای بیشتری برای داده‌ها وجود دارد: این ساختارها، دیگر فقط به اعداد و کاراکترها محدود نمی‌شود، بلکه عکس‌ها، ویدئو، صوت، اسناد، صفحات وب، وقايع نگاری کلیک‌ها، گراف‌ها، و ... را هم شامل می‌شود. داده‌ها هر روز بیشتر و بیشتر از فرضیات پارامتری که طبق عادت به آنها قائلیم، دور می‌شوند - مثلاً فرض نرمال بودن {یعنی فرض کنیم که داده‌ها از یک توزیع نرمال آمده‌اند و حال روی پارامترهای آن - میانه و انحراف استاندارد - استنباط انجام دهیم}. داده‌ها اغلب پویا هستند و بنابراین یک بُعد زمان هم داریم. گاهی اوقات مشاهدات ما چند ديدگاهه هستند - برای شیئی يا رويدادی يكسان،‌ چندين منبع اطلاعاتی از حسگرها يا سامانه‌های متفاوت داريم.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: John Wiley & Sons. Inc.

اثر: Richard O. Duda & Peter E. Hart & David G.Stork

تعداد صفحه: 738

حجم: 13.4MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب (خلاصه پیشگفتار):

هدف این کتاب ارائه یک مواجه با موضوعات اصلی در شناسایی الگو است و ما اعتقاد داریم که زیر بنای لازم جهت حل مسائل کاربردی خاص منظوره تری همچون تشخیص گفتار، تشخیص متن، و یا جداسازی سیگنال را فراهم می آورد.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: Clarendon Press · Oxford

 اثر: Christopher M. Bishop

تعداد صفحه: 498

حجم: 4.26MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب:

From Foreword By Geoffrey Hinton, Department of Computer Science, University of Toronto:
Bishop is a leading researcher who has a deep understanding of the material and has gone to great lengths to organize it into a sequence that makes sense. He has wisely avoided the temptation to try to cover everything and has therefore omitted interesting topics like reinforcement learning, Hopfield Networks and Boltzmann machines in order to focus on the types of neural network that are most widely used in practical applications. He assumes that the reader has the basic mathematical literacy required for an undergraduate science degree, and using these tools he explains everything from scratch. Before introducing the multilayer perceptron, for example, he lays a solid foundation of basic statistical concepts. So the crucial concept of overfitting is first introduced using easily visualised examples of one-dimensional polynomials and only later applied to neural networks. An impressive aspect of this book is that it takes the reader all the way from the simplest linear models to the very latest Bayesian multilayer neural networks without ever requiring any great intellectual leaps.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: Prentice-Hall Inc.

اثر: George J. Klir & Bo Yuan

تعداد صفحه: 590

حجم: 19.2MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب:

From foreword by Lotfi A. Zadeh:

Fuzzy Sets and Fuzzy Logic is a true magnum opus. An enlargement of Fuzzy Sets, Uncertainty, and Information. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic addresses practically every signiftcant topic in the broad expanse of the union of fuzzy set theory and fuzzy logic. To me Fuzzy Sets and Fuzzy Logic is a remarkable achievement; it covers its vast territory with impeccable authority, deep insight and a meticulous attention to detail.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: Prentice-Hall

اثر: Laurene Fausett

تعداد صفحه: 476

حجم: 11.6MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب (خلاصه پیشگفتار):

There has been a resurgence of interest in artificial neural networks over the last few years, as researchers from diverse backgrounds have produced a firm theoretical foundation and demonstrated numerous applications of this rich field of study. However, the interdisciplinary nature of neural networks complicates the development of a comprehensive, but introductory, treatise on the subject. Neural networks are useful tools for solving many types of problems. These problems may be characterized as mapping (including pattern association and pattern classification), clustering, and constrained optimization. There are several neural networks available for each type of problem. In order to use these tools effectively it is important to understand the characteristics (strengths and limitations) of each.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: McGraw-Hill

اثر: Tom M. Mitchell

تعداد صفحه: 421

حجم: 35.4MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب (خلاصه پیشگفتار):

The field of machine learning is concerned with the question of how to construct computer programs that automatically improve with experience. In recent years many successful machine learning applications have been developed, ranging from data-mining programs that learn to detect fraudulent credit card transactions, to information-filtering systems that learn users' reading preferences, to autonomous vehicles that learn to drive on public highways. At the same time, there have been important advances in the theory and algorithms that form the foundations of this field.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: Elsevier (USA) - Academic Press

اثر: Sergios Theodoridis & Konstantinos Koutroumbas

تعداد صفحه: 710

حجم: 10MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب (خلاصه پیشگفتار):

This book is the outgrowth of our teaching advanced undergraduate and graduate courses over the past 20 years. These courses have been taught to different audiences, including students in electrical and electronics engineering, computer engineering, computer science and informatics, as well as to an interdisciplinary audience of a graduate course on automation. This experience led us to make the book as self-contained as possible and to address students with different backgrounds. As prerequisitive knowledge the reader requires only basic calculus, elementary linear algebra, and some probability theory basics. A number of mathematical tools, such as probability and statistics as well as constrained optimization, needed by various chapters, are treated in four Appendices. The book is designed to serve as a text for advanced undergraduate and graduate students, and it can be used for either a one- or a two-semester course. Furthermore, it is intended to be used as a self-study and reference book for research and for the practicing scientist/engineer. This latter audience was also our incentive for writing this book, due to the involvement of our group in a number of projects related to pattern recognition.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: MIT Press

اثر: Richard S. Sutton And Andrew G. Barto

تعداد صفحه: 293

حجم: 2.23MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب:

This introductory textbook on reinforcement learning is targeted toward engineers and scientists in artificial intelligence, operations research, neural networks, and control systems, and we hope it will also be of interest to psychologists and neuroscientists.

Reinforcement learning, one of the most active research areas in artificial intelligence, is a computational approach to learning whereby an agent tries to maximize the total amount of reward it receives when interacting with a complex, uncertain environment. In Reinforcement Learning, Richard Sutton and Andrew Barto provide a clear and simple account of the key ideas and algorithms of reinforcement learning. Their discussion ranges from the history of the field's intellectual foundations to the most recent developments and applications. The only necessary mathematical background is familiarity with elementary concepts of probability.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: Springer Science+Business Media, LLC

اثر: Christopher M. Bishop

تعداد صفحه: 749

حجم: 4.51MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب (خلاصه پیشگفتار):

Pattern recognition has its origins in engineering, whereas machine learning grew out of computer science. However, these activities can be viewed as two facets of the same field, and together they have undergone substantial development over the past ten years. In particular, Bayesian methods have grown from a specialist niche to become mainstream, while graphical models have emerged as a general framework for describing and applying probabilistic models. Also, the practical applicability of Bayesian methods has been greatly enhanced through the development of a range of approximate inference algorithms such as variational Bayes and expectation propagation. Similarly, new models based on kernels have had significant impact on both algorithms and applications.

مطالعه بیشتر...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتشارات: John Wiley & Sons Ltd

اثر: Andrew R. Webb

تعداد صفحه: 504

حجم: 2.32MB

جلد کتاب

توضیحات کتاب (خلاصه پیشگفتار):

This book provides an introduction to statistical pattern recognition theory and techniques. Most of the material presented is concerned with discrimination and classification and has been drawn from a wide range of literature including that of engineering, statistics, computer science and the social sciences. The book is an attempt to provide a concise volume containing descriptions of many of the most useful of today’s pattern processing techniques, including many of the recent advances in nonparametric approaches to discrimination developed in the statistics literature and elsewhere. The techniques are illustrated with examples of real-world applications studies.

مطالعه بیشتر...

برای دانلود کتاب، ثبت درخواست ترجمه، و دریافت رایگان خبرنامه‌های سایت نیاز به ثبت نام دارید.

آیا از خواندن متون ترجمه‌ای بی سر و ته خسته شده‌اید؟ و بدنبال راهی برای بهره‌گیری از یک متن اصیل برای یادگیری هستید؟
آیا وقت کافی برای فهم و یا ترجمه‌ی مطلب خود در اختیار ندارید؟
از خواندن متنی که کارتان گیر آن است کلافه شده‌اید؟
کار را به ما بسپارید، خیالتان راحت!

هم اکنون! سايت CEB را به چند نفر از دوستان خود هم معرفی کنيد؛ با اين کار علاوه بر حمايت از ما، به بالا رفتن کيفيت خدمات و پايين ماندن تعرفه‌ی دانلود هم کمک کرده‌ايد.dear author and publishers!
If you do not agree that your books be freely available through this site to Iranians - Those who are not subject to the Copy Right law - please contact us through your official email address so that we can identify you as the author or publisher of that books and remove all the books that you don't like to be accessible through this site. Note that only downloadable material can appear on this website. Also, note that this site is not the source of illegal publication of the books; We only gathered the books accessible via the Internet together and made these books more accessible to Iranians.


Valid XHTML 1.0 Transitional